Úvod

Česky   |  

Slovensky   |  

English

 

Vyhledat

Služby

 
PROJEKTY AUTOMATIZACE
 • Projekty
 • Software
Více info
VÝROBA A MONTÁŽE
 • Výroba rozvaděče
 • Montáž u zákazníka
Více info
AUTORIZOVANÁ ŠKOLENÍ
 • Autorizované školící středisko Siemens
Více info
DODÁVKY KOMPONENTŮ SIEMENS
 • Nové náhradní díly
 • Repasované náhradní díly
 • Odkup použitých dílů
Více info
SERVIS 24/7
 • Nepřetržitá servisní pohotovost
 • Expresní dodávky náhradních dílů
Více info
OPRAVY KOMPONENTŮ SIEMENS
 • Standardní oprava
 • Oprava výměnným způsobem
 • Repase panelů
Více info
 

Školení

cena školení: 36 150 Kč (bez DPH)    
trvání: 5 + 5 dní

Vstupní kurz do problematiky ŘS SIMATIC S7-1500 a SW TIA PORTAL.

Základní systémový kurz je určený pro všechny, kteří přichází do styku s řídicími systémy SIMATIC S7-1500.

Účastníci získají základní znalosti hardware, software a programování.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků kurzu se nevyžadují speciální znalosti z oblasti výpočetní techniky a řídicích systémů. Základní znalosti PC jsou však výhodou.

 

Popis kurzu
 • Úvod do TIA PORTAL, instalace a údržba PLC
 • Hardwarové konfigurace a on-line funkce
 • PLC Tagy, uvedení do provozu hardware
 • Základní instrukce, bloková struktura a editor bloku
 • Binární a digitální operace
 • Funkce, funkční a organizační bloky
 • Organizační bloky a ošetření chyb
 • Ladící a testovací funkce
 • Programové a hardwarové chyby
 • Úvod do HMI, přizpůsobení pro HMI předrátování
 • Úvod do distribuovaných I/O, PROFINET a PROFIBUS
 • Úvod do SINAMICS Startdrive a SINAMIC G120
 • Analyzér a funkce TRACE
 • Webové služby pro CPU a HMI
 • Systémová diagnostika CPU a zobrazení HMI
 • Úvod do GRAPH a SCL

cena školení: 19 650 Kč (bez DPH)

trvání: 5 dní

Nadstavbový technicky zaměřený kurz ŘS SIMATIC S7-1500 a SW TIA PORTAL v.15.

Servisní kurz je určený pro pracovníky elektroúdržeb a servisní techniky, kteří přicházejí do kontaktu s řídícími systémy SIMATIC S7-1500.

Účastníci se seznámí s postupy při vyhledávání a odstraňování poruch hardware a software.

Vstupní úroveň znalostí:

U účastníků kurzu se předpokládají odborné znalosti v rozsahu kurzu TIA - SERV1,2.

Popis kurzu
 • Týmový vývoj pomocí TIA PORTAL
 • Školicí sestavy a adresace
 • Oživení hardware a sofware
 • Servisní podpora s použitím kofigurace topologie
 • Zpracování chyb v uživatelském programu
 • Přímé klávesy na panelu operátora
 • Úvod do STL
 • Uložení procesních dat do DB
 • Instrukce procedury čísla alarmu "Program_Alarm"
 • Úvod do procesní diagnostiky ProDiag
 • Úvod do komunikací
 • Navrhovaná řešení
 • Závěrečná cvičení
 • Příloha: Úvod do Fail-safe kontrolerů

cena školení: 14 800 Kč (bez DPH)    
trvání: 3 dny

Odborný kurz určený uživatelům, kteří projektují, programují a uvádějí do provozu sekvenční úlohy v prostředí TIA Portal.

Všechna témata jsou prakticky procvičena na sestavách SIMATIC S7-1500 s modelem linky.

Cílovou skupinou jsou technici, programátoři, projektanti, servisní pracovníci a elektroúdržba.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků se předpokládají základní znalosti řídicích systémů SIMATIC S7-1500 a TIA Portal.

Popis kurzu
 • Vývojové nástroje GRAPH
 • Školící sestava Simatic S7-1500 a její adresování
 • Seznámení a manipulace v prostředí GRAPH
 • Programování sekvenčních bloků, oživení programu
 • Testovací funkce v GRAPH a diagnostika
 • Použití událostně řízených akcí
 • Provozní režim řízení
 • Vyhledávání a řešení provozních problémů
 • Struktura instančních datových bloků
 • Obecná zjištění a krokové sekvence
 • Praktické příklady programování v GRAPH

cena školení: 14 800 Kč (bez DPH)    
trvání: 3 dny

Odborný kurz zaměřený na problematiku programovacího jazyka S7-SCL v prostředí TIA-Portal.

V kurzu se probírá struktura jazyka SCL, tvorba a testování kódu v tomto prostředí.

Velký rozsah praktických řešení.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků se předpokládají základní znalosti řídicích systémů SIMATIC S7-1500 a TIA Portal.

Popis kurzu
 • Vývojový nástroj SCL
 • Školící sestava Simatic S7-1500 a její adresování
 • Manipulace s programovacím jazykem SCL
 • Datové typy, aritmetické funkce a adresace
 • Zdrojové kódy a základní programování v SCL
 • Komplexní datové typy
 • Kódové bloky a řídící struktury
 • Řetězce znaků a jejich zpracování
 • Nepřímé adresování a datové pohledy
 • Praktické příklady užití SCL

cena školení: 19 650 Kč (bez DPH)    
trvání: 5 dnů

Systémový upgrade kurz zaměřený na přechod ŘS SIMATIC programovatelných
SW STEP7 v5.5 na nový SW TIA Portal v14.

Tento kurz je určený pro zákazníky, kteří znají předcházející produkty ŘS Simatic S7-300/400 a potřebují přejít na novou platformu. Přechodné školení pro oblast projektování PLC řady Simatic S7-1500.

Získané teoretické vědomosti o používaní HW a SW si otestujete na praktických cvičeních.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti řídícího systému SIMATIC S7.

Popis kurzu
 • Úvod do TIA PORTAL
 • Instalace a údržba PLC
 • Školící sestavy, jejich konfigurace
 • Migrace systému, zařízení a sítě
 • Konfigurace a parametrizace hardware
 • Editor bloků, PLC tagy
 • Distribuované IO
 • Základy HMI, pokročilé programování
 • Řešení problémů a diagnostika
 • Programování v S7-GRAPH
 • Programování v S7-SCL
 • Pohon se Startdrive

cena školení: 14 800 Kč (bez DPH)    
trvání: 3 dny

Nadstavbový kurz zaměřený na problematiku vizualizace při práci s řídicími systémy SIMATIC S7-1500.

Účastníci se seznámí s novým HMI softwarem TIA PORTAL pro programování nové řady Comfort panelů.

Kurz je prakticky zaměřen na vizualizaci řídích systémů SIMATIC S7. Velký rozsah praktických řešení.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti řídicích systémů SIMATIC S7-1500.

Popis kurzu
 • Přehled systému TIA PORTAL
 • SIMATIC WinCC (machine-level)
 • Konfigurace připojení s PLC SIMATIC S7-1500
 • Základy tvorby grafických obrazovek pro ovládání a sledování procesu
 • Správa uživatelů
 • Zobrazení alarmů, protokolování alarmů a konfigurace alarmů
 • Tag logging, konfigurace trendů a zobrazení trendů.
 • Správa receptů
 • Používání různých HMI panelů

cena školení: 18 900 Kč (bez DPH)    
trvání: 3 dny

Nadstavbový kurz zaměřený na problematiku konfigurace, programování, diagnostiku a řešení problémů s bezpečnostními CPU SIMATIC S7-1516F-3PN/DP a systémy ET200, které pracují pod SW TIA-PORTAL.

Získané teoretické vědomosti o používání  HW a SW si otestujete na praktických cvičeních.

Vstupní úroveň znalostí:

U účastníků se předpokládají základní znalosti řídicích systémů SIMATIC S7-1500.

 

Popis kurzu
 • Přehled standardů EU voblasti bezpečnosti práce a použití strojního zařízení.
 • Přehled produktů: SW TIA-Portal a HW S7-1200FC, S7-1500F.
 • Princip funkce integrované bezpečnoti.
 • Připojení snímačů a akčních členů.
 • Konfigurace a přirazení parametrů HW.
 • Struktura a funkce ve standardním programu a F-programu. Specifické bezpečnostní funkce.
 • Fail-safe komunikace.
 • Reakční časy odezvy S7-Safety.
 • Akceptační test a zpráva.
 • Bezpečnostní dokumentace.
 • Částečná a kompletní migrace.
 • Systémové rozšíření.
 • Praktická cvičení.

cena školení: 14 800 Kč (bez DPH)    
trvání: 3 dny

Kurz zaměřený na nové řídící systémy SIMATIC S7-1200. Účastníci kurzu získají základní znalosti hardwaru, softwaru a programování PLC automatů S7-1200.

Vstupní úroveň znalostí :

U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti obsluhy PC a automatizace.

Popis kurzu
 • Řídící systémy SIMATIC S7-1200, komponenty, montáž a zapojení.
 • Tréninková sestava, model výrobní linky.
 • Zasíťování v systému.
 • Programování v jazyce STEP 7-Basic, programové struktury a prvky.
 • PLC tagy.
 • Binární a digitální operace.
 • Programové, datové a organizační bloky.
 • Úvod do vizualizace HMI.
 • Řešení problémů při práci s S7-1200.
 • Návrhy řešení projektu.
 • Praktická cvičení.
 

Kancelář Vsetín

Simex Control, s.r.o.
4. května 175
755 01  Vsetín

 

Česká republika

+420 571 498 711

simexcontrol(at)simexcontrol.cz

Kancelář Vrútky

Simex Control SK, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 15
038 61  Vrútky

 

Slovenská republika


+421 43 4212 711

simexcontrol(at)simexcontrol.sk

 
 

 

© 2024 simexcontrol.cz